Om als totale gemeentelijke organisatie klantgericht te zijn, moeten we op één lijn zitten en samenwerken aan één doel. De cultuur van de organisatie moet echt doordrenkt zijn van het begrip klant. Met de klantgerichtheid in het KCC zit het in het algemeen wel snor. Maar dat kan niet altijd worden gezegd voor de overige afdelingen. Er dient vaak meer bewustwording te worden gecreëerd bij het management van de ambtelijke organisatie met betrekking tot de huidige en toekomstige dienstverlening en het daarvoor noodzakelijke klantgericht handelen.

Leerpunten:
 • Bewustwording
 • Cultuurinzicht
 • Kwaliteit van dienstverlening
 • Klantgerichtheid
 • Organisatieontwikkeling
Duur:
1 dag / 2 dagdelen

Samenvatting

 

Novostar verzorgt een vooral praktische powersessie voor het management van de verschillende gemeentelijke disciplines. Bij deze sessie maken we het belang van een goed functionerend KCC inzichtelijk bij alle leden van de directie, het management en de teamleiders van de verschillende vakafdelingen.

Het programma:

 • Waar belemmert het gemeentelijke cultuuraspect de dienstverlening van de gemeente?
 • Welke rol speelt elke afdeling in het dienstverleningsproces?
 • Welke gedragskenmerken en competenties in relatie tot dienstverlening zijn nodig voor de huidige en toekomstige medewerkers?
 • Hoe stuur je op de gewenste gedragskenmerken en welk instrumentarium mis je nog?
 • Interne samenwerking is noodzaak voor klantgerichte dienstverlening. Hoe stuur je op het nakomen van de gemaakte afspraken?
 • Hoe gaat het management om met verkregen managementinformatie over de prestaties per servicekanaal?
  Hoe ziet de gemeentelijke dienstverlening er in de nabije toekomst uit als de participatiemaatschappij verder is ontwikkeld en de gemeentelijke organisatie er totaal anders uit zal zien?

Resultaat

Bewustwording, inzicht en praktische handvatten zijn de uitkomsten van de sessie(s). Het gezamenlijk onderschrijven van het belang van een goede digitale, telefonische en fysieke bereikbaarheid is een cruciale voorwaarde voor het bereiken van de geschetste visie en ambitie van de gemeente op weg richting de toekomst. De teamsessies worden ingericht op basis van maatwerk met als leidraad de dienstverlening op weg naar 2025 als uitgangspunt.

Opzet

 

Onze trainers bieden een eigentijdse aanpak. Ze gebruiken moderne leermiddelen, spel- en werkmethoden, verhelderende audio- en videoproducties en praktijksimulaties.

Onderstaande trainer(s) is verantwoordelijk voor deze training.

Youri Vos

Interim-manager, organisatieadviseur, allround trainer, assessmentadviseur en coach