Novostar heeft een volledig systeem van e-assessments opgezet. Wij testen de KCC-medewerkers op zaken die van belang zijn om het werk in een dynamische klantcontactomgeving goed te kunnen doen: persoonlijkheid, competenties, intelligentie, drijfveren en interesses. Soms omdat je wilt weten of een kandidaat geschikt is voor een functie en soms omdat je wilt weten wat de ontwikkelmogelijkheden van de KCC-medewerker is of eventueel een passende loopbaanstap. Wat het doel ook is, de e-assessments rusten op een stevig wetenschappelijk fundament. Elk van de tests is gebaseerd op breed geaccepteerde en uitvoerig onderzochte modellen uit de psychologie. Je kunt er daarom op vertrouwen dat de testuitslagen een daadwerkelijk voorspellende waarde hebben voor het functioneren van de KCC-medewerker. En daarbij gebruiken we geen wollig jargon, maar concrete en praktische beschrijvingen. We hebben talrijke e-assessments die voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn, namelijk selectie, ontwikkeling én mobiliteit.

Hoe werkt het?

Het e-assessment is opgebouwd uit online vragenlijsten aangevuld met een persoonlijk interview en een individuele rapportage. Het online testplatform van Novostar biedt bijvoorbeeld, volledig geautomatiseerd, de mogelijkheid om 360° feedback over het functioneren van de medewerkers te verzamelen. Niet alleen betrokkene zelf, maar ook de leidinggevende en collega’s kunnen feedback geven. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de sterke en verbeterpunten in het functioneren van de medewerker en kan deze beter en effectiever worden bij de uitvoering van taken.

De test is flexibel in te richten op basis van de gevraagde competenties uit het functieprofiel. Het rapport met ontwikkelplan helpt zo medewerkers en leidinggevenden om richting te geven aan een vervolggesprek en traject.

Meestal worden onze e-assessments ingezet als onderdeel van een 0-meting voorafgaand aan een opleidingstraject:

  • Wat zijn de individuele en generieke leerpunten op basis van een observatie on-the-job door de trainer?
  • Welke generieke verbeterpunten zijn op te tekenen voor het hele team?
  • Hoe kunnen we de succescriteria en duidelijke leerdoelen bepalen voor het opleidingstraject?
  • Zijn alle medewerkers wel ontwikkelbaar op de gevraagde competenties?
  • Hebben (groeps)trainingen voor iedereen zin?
  • Is het beter om het ontwikkeltraject met andere instrumenten te ondersteunen? Denk aan individuele coaching en begeleiding on-the-job?
  • Hoe zit het met de dagelijkse aansturing van de medewerker en/of het team?
Overzicht e-assessments

Wat levert het op?

In een schriftelijke rapportage worden de individuele resultaten van de digitale tests alsmede de uitkomsten van het interview duidelijk weergegeven. Hierin wordt per competentie aangegeven in hoeverre de kandidaat aan de vooraf opgestelde eisen (in het competentieprofiel) voldoet of kan gaan voldoen door aanvullende opleidingen, trainingen, coaching, etc.

Eventueel brengen wij ook een groepsrapportage uit. Deze rapportage biedt onder meer inzicht in de generieke teamuitkomsten voor wat betreft gedrag en competenties, relevante verbeterpunten en input voor aanvullende opleiding en training.

De verbeter- en actiepunten legt de medewerker vast in het Ontwikkelkompas waarin de vorderingen op de acties bijgehouden en gedeeld kunnen worden met de eigen leidinggevende.

Benieuwd hoe we jouw KCC ultra logisch kunnen maken?

Neem contact op

Je bent altijd welkom op ons kantoor voor een kop koffie. Kennismaken?

Wij zitten hier