Het klantcontact verandert de komende jaren ingrijpend: meer digitaal, meer online, complexere vragen van beter voorbereide burgers, meer kanalen en meer media. De doorontwikkeling vraagt om een andere koers met nieuwe stappen. Maar welke stappen? Waar begin je? Waar sta je? En waar wil je naar toe?

Veel gemeenten en waterschappen gaven ons afgelopen jaren de opdracht de dienstverlening voor te bereiden op de toekomst. Op basis van die ervaringen hebben we een arrangement samengesteld waarmee we je een eind op weg kunnen helpen: Het “Horizon 2025 arrangement”. Met deze onderdelen werken we samen aan helder en praktisch inzicht richting een toekomstbestendige dienstverlening. Het arrangement bevat de volgende onderdelen:

  • Quick Scan Dienstverlening / Nulmeting: wij onderzoeken de kwaliteit van de huidige 1e en 2e lijns dienstverlening, met quick wins, actiepunten, conclusies en prioriteiten op basis van documentstudie, dienstverleningsprestaties en interviews met sleutelfiguren. Wij betrekken hierin ook de effecten van de eventuele coronamaatregelen op de klantvraag en de afhandeling daarvan.
  • Ontwikkelscenario 2025 (hoe krijgt de dienstverlening verder vorm en waar moet je je op richten?)
  • Een (samen met de organisatie) op te stellen plan van aanpak/stappenplan voor de implementatie van de verbeteracties en aanbevelingen inclusief borging.
  • Trainingen, coaching en ontwikkelgerichte assessments (wat moeten de 1e en 2e lijns dienverleners kunnen en kennen in 2025).
  • Ondersteuning via Adviestegoed©: de strippenkaart voor inzet en expertise op maat en op afroep beschikbaar voor aanvullende begeleiding bij de implementatie.

Interesse in het “Horizon 2025 arrangement”?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085- 78 23 775.