Taskmaster©: inzicht in inkomende klantvragen, taken en (terugbel)notities

Verbetering van dienstverlening begint met inzicht. Om inzicht te krijgen heeft Novostar speciaal voor (overheids)organisaties een online klantvraagregistratie instrument met dashboard ontwikkeld. Het online dashboard KCC geeft je realtime inzicht in de performance van het KCC. Het biedt krachtige visuele grafieken, taart- en staafdiagrammen met signaalkleuren voor day-to-day performance sturing en inzicht in trends. Op die manier zie je in een oogopslag wat er gebeurd met alle binnenkomende klantvragen aan de telefoon, balie en/of receptie. Ook klanttevredenheidsmetingen zijn mogelijk.

Hoe werkt het?

De klantcontactmedewerkers registreren alle binnenkomende klantvragen op de verschillende kanalen met in Taskmaster. Deze SaaS-applicatie is speciaal door ons ontwikkeld in samenwerking met een aantal overheidsorganisaties en specialisten uit het bedrijfsleven. Het beschikt over een antwoordafhankelijke routering, waardoor de klantcontactmedewerkers snel door de registratie heen kunnen lopen en alles gelijktijdig tijdens het klantcontact kunnen invoeren. Het is bovendien zo opgezet dat de supervisor of teamleider zelf eenvoudig de vraagscripts kan aanpassen en medewerkers daarin kan beheren. Het dashboard is 1-op-1 gekoppeld aan je eigen invoerhistorie en geeft daarom realtime inzicht in de performance van het KCC op de meest belangrijke KPI

Op basis van de ingevoerde registraties is het mogelijk om eenvoudig klantvraaganalyses te maken:

  • “Wanneer komen welke vragen op welk kanaal binnen en wat is de onderlinge samenhang?”
  • “Wat zijn de structurele klantvragen of seizoensgerelateerde vragen?”
  • “Wat handelt de klantcontactmedewerker zelfstandig af?”
  • “Welke vragen worden (onnodig) doorgezet naar de vakafdeling?”
  • “Zijn die vragen vervolgens ook overgenomen of leiden deze vragen tot het opstellen van een terugbelnotitie of taak?”
  • “Hoe zijn afdelingen, teams en individuele medewerkers bereikbaar?”
  • “Met welke snelheid worden taken en (terugbel)notities afgewerkt?”

Met dit inzicht is het mogelijk om de juiste knips te leggen in de inrichting van de dienstverleningsprocessen. En je kunt gericht met vakafdelingen in gesprek over de eigen (on)bereikbaarheid en de tijdige opvolging van taken en (terugbel)notities.

Kortom, met Taskmaster leg je de basis voor de doorontwikkeling van de dienstverlening, het verbeteren van de interne bereikbaarheid én de onderlinge samenwerking.

Taskmaster draait al enkele jaren met succes bij gemeenten, waterschappen, banken en andere instellingen die hiermee continu inzicht hebben in de bereikbaarheid en de afhandeling van taken en (terugbel)notities. Erg prettig om gericht te rapporteren en te sturen; zeker nu iedereen voorlopig nog thuiswerkt.

Registratiescherm Taskmaster

Taskmaster wordt ondersteund met een krachtig visueel dashboard waarin in één oogopslag alle KPI’s duidelijk in beeld zijn gebracht met handige overzichten, taartdiagrammen en grafieken:

Dashboard Taskmaster

Heb je interesse in Taskmaster©?

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085- 78 23 775.

Benieuwd hoe we jouw KCC ultra logisch kunnen maken?

Neem contact op

Je bent altijd welkom op ons kantoor voor een kop koffie. Kennismaken?

Wij zitten hier