Een belangrijke taak als leidinggevende is het coachen van je medewerkers om ze verder te brengen in hun persoonlijke ontwikkeling en het werk. Echter het coachen van medewerkers, ze soms ‘in beweging zien te krijgen‘ of ze beter te laten functioneren, is een vak apart. Hoe motiveer je nou je collega? En hoe geef je hem of haar nu constructieve feedback zonder hem of haar te kwetsen? Deze training biedt inzicht en uitkomst zodat je je taak als leidinggevende optimaal kunt waarmaken.

Leerpunten:
  • Situationeel coachen
  • Coachingsstijlen coach
  • Ontwikkelstijlen coachee
  • Feedback geven en ontvangen
Duur:
1 dag / 2 dagdelen

Samenvatting

In deze training leer je de basisprincipes van het coachen. Daardoor kun je met meer vertrouwen je rol als mentor vervullen maar dan wel op een manier die bij jou past. In deze training draait het vooral om de behandeling van praktijkcases al dan niet door jezelf ingebracht. Je krijgt de handvatten aangereikt om zelf als coach op te treden. Deze training kan op verzoek individueel worden gevolgd of met meerdere deelnemers tegelijk. Dit vanuit de visie op dienstverlening c.q. het dienstverleningsconcept van de gemeente.

Resultaat

  • Je bent je meer bewust van jouw sterke en zwakke ontwikkelpunten.
  • Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van begeleiden en coachen.
  • Je kunt constructieve feedback geven en ontvangen.
  • Je krijgt inzicht in de basisprincipes van het coachen.

Opzet

Door middel van theoretische uitleg worden de basisprincipes van het coachen duidelijk uitgelegd. Vervolgens wordt aan de hand van opdrachten en praktische voorbeelden geoefend met het uitvoeren van een coachingstraject. Aandachtspunten en mogelijke valkuilen worden uitvoerig belicht.

Onderstaande trainer(s) is verantwoordelijk voor deze training.

Youri Vos

Interim-manager, organisatieadviseur, allround trainer, assessmentadviseur en coach