Meer presteren met minder middelen en actief inspelen op een veranderende omgeving. Verbindend leiderschap is dé succesfactor. En leiderschap ontstaat in het samenspel tussen leider en medewerkers. Hoe krijg je je medewerkers betrokken bij veranderingen, zodat zij de gezamenlijke vraagstukken van de organisatie actief mee aanpakken? De stijl van leidinggeven en de manier van communiceren zijn cruciaal.

Leerpunten:
  • Managementvaardigheden
  • Leidinggeven
  • Managen
  • Inspireren
  • Draagvlak creëren
Duur:
1 dag / 2 dagdelen

Samenvatting

In deze training gaan we in op duurzame verandering. Die wordt bereikt door het aanpassen van houding, gedrag en manier van samenwerken. Hoe ga je om met weerstand en onrust die ontstaat tijdens veranderprocessen? Jouw rol als verandermanager wordt uitgelicht aan de hand van praktijkcases aangereikt door de deelnemers zelf.

Resultaat

Je leert in deze training als leidinggevende je team effectief te begeleiden tijdens veranderprocessen. We komen tot een gezamenlijke visie op hoe je als organisatie medewerkers kunt faciliteren om hun kracht en talenten maximaal te benutten in een veranderende organisatie. Je krijgt een praktische handreiking om krachtig, coachend en verbindend leiderschap te ontwikkelen.

Opzet

Onze trainers bieden een eigentijdse aanpak. Ze gebruiken moderne leermiddelen, spel- en werkmethoden, verhelderende audio- en videoproducties en praktijksimulaties.

Onderstaande trainer(s) is verantwoordelijk voor deze training.

Youri Vos

Interim-manager, organisatieadviseur, allround trainer, assessmentadviseur en coach