Het werk van een KCC-medewerker is erg afwisselend en niet eenvoudig. De KCC-medewerker is een multitasker, een natuurlijke communicator, een snelle typist, is veerkrachtig, is goed geïnformeerd, is een sterke probleemoplosser, kan goed luisteren, is empatisch en heeft een positieve houding. Kortom, hij/zij moet kunnen omgaan met een hoog cognitieve werkbelasting. Daarbij komt de nadruk steeds meer te liggen op analytische en probleemoplossende vaardigheden, plus communicatieve skills en servicegerichtheid. Een goede basisopleiding is daarom onontbeerlijk!

Leerpunten:
  • Multitasking
  • Gesprekstechnieken
  • Klantgericht werken
  • Teamsamenwerking
  • Feedback geven en ontvangen
  • Digitale vaardigheden
  • Interne kennisoverdracht
Duur:
8 dagdelen – 20 dagdelen

 

 

Samenvatting

De opleiding wordt volledig op maat afgestemd op het individu, het team, de organisatie en de ambities. Alle noodzakelijke ingrediënten voor een adequate invulling aan de vele en complexe taken van een KCC-medewerker komen aan bod in deze praktijkopleiding in een mix van klantgerichtheid, multitasking, digitale en communicatieve vaardigheden en kennisoverdracht.

Resultaat

Na het volgen van deze brede praktijkopleiding zijn de medewerkers volledig inzetbaar in het KCC. De medewerkers zijn getraind in professionele gesprekstechnieken, vraagverheldering, multitasking, digitale vaardigheden, klantgerichtheid, uniformiteit en agressiepreventie. Tevens beschikken zij over actuele kennis van de meest gevraagde producten en diensten binnen de vakgebieden geldend voor het KCC. Gedurende de opleiding werken zij aan de eigen Gouden Regels voor het werken binnen het KCC. Tevens leveren zij zelf een verbeterplan voor zowel de interne als externe dienstverlening. Tot slot is er sprake van een verbeterde teamsamenwerking door onder andere het leren feedback geven en ontvangen binnen en buiten het team.

Opzet

Bij voorkeur is het aan te raden om voorafgaand aan de inrichting van de opleiding een 0-meting uit te voeren naar de feitelijke klantvragen (klantvraaganalyse), de processen (productknipanalyse), de huidige performance van dienstverlening bekeken door de ogen van de klant (mystery shopping) en/of onderzoek naar het DNA van uw medewerkers door competentiegerichte assessments eventueel aangevuld met 360 graden feedback.

Door deze 0-meting worden de leerdoelen en succescriteria realistischer vastgesteld en kan het opleidingstraject daar naadloos op aangesloten en ingericht worden. Dit vergroot aanzienlijk de kans op succes, verandering van houding en gedrag bij de medewerkers én daarmee een hoger kwalitatief niveau van dienstverlening aan de klant.
Vanuit de organisatie en deelnemers zelf vragen wij eigen input en casuïstiek die vervolgens gebruikt zal worden binnen de trainingen. Hiermee is de gebruikte materie herkenbaar voor de deelnemers en zal het geleerde beter beklijven.

Onderstaande trainer(s) is verantwoordelijk voor deze training.

Youri Vos

Interim-manager, organisatieadviseur, allround trainer, assessmentadviseur en coach