Het Waterschap Rivierenland te Tiel heeft Novostar de opdracht gegeven te onderzoeken of het opzetten en inrichten van een klantcontactcentrum (KCC) meerwaarde heeft voor zowel organisatie als voor de klant.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt er binnen de organisatie daarover nagedacht. De beelden daarover lopen uiteen.

Daarom heeft het waterschap Novostar opdracht gegeven intern onderzoek te doen naar de ideeën, beelden, draagvlak en eventuele weerstand voor een nog te bouwen KCC. Momenteel is het onderzoek nog volop bezig en kunnen wij nog geen uitkomsten of conclusies delen. Echter rondvraag bij andere waterschappen levert ons wel het beeld op dat ook veel andere waterschappen met hetzelfde vraagstuk zitten.

Daarom doen wij de volgende oproep: Werk je bij een waterschap en wil je op de hoogte blijven van de uitkomsten of eigen ervaringen delen met ons? Neem dan contact met ons op via info@novostar.nl of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact me je op.