Het KCC van deze prachtige Zeeuwse gemeente is in 2018 aan veel veranderingen onderhevig geweest. De 2 locaties waar de medewerkers werkzaam zijn, zijn onder handen genomen en gemoderniseerd, de KCC-medewerkers hebben opnieuw op hun functie gesolliciteerd, de leiding is veranderd, etc. Kortom, er is veel gebeurd in Zierikzee.

Zowel HR als de leiding waren erg benieuwd wat de huidige prestaties zijn van de KCC-medewerkers aan de telefoon en receptie, welke overeenkomsten en verschillen er zijn in vaardigheden en technieken.

En ook wat de aanleg en ontwikkelmogelijkheden zijn van de competenties van de groep medewerkers getoetst aan het nieuwe competentiefunctieprofiel. Op basis van deze vragen heeft deze gemeente Novostar gevraagd een 0-meting uit te voeren om een totaalbeeld te krijgen van de huidige prestaties én het groeipotentieel van deze groep en de individuele medewerkers. 

Onze collega Gerard Hermans heeft de 0-meting inhoudelijk vorm gegeven en onderdelen voor zijn rekening genomen. “We zijn gestart met het organiseren van een ‘kickoff’ voor de KCC-medewerkers”, aldus Gerard. “Dit met als doel ze te informeren, te betrekken, vragen te kunnen stellen, maar ook om ze een beetje gerust te stellen.”

De meting bestond uit 3 onderdelen:

  1. ontwikkelgerichte online e-assessments met 360 graden feedback
  2. een persoonlijk interview na afloop van het assessment voor meer diepgang en toelichting op de uitkomsten van het assessment
  3. een observatie-on-the-job tijdens klantcontactsituaties

“Dit zijn over het algemeen toch wel bijzondere activiteiten die de KCC-medewerkers niet dagelijks gewend zijn. Vooral het onderling feedback geven was spannend”, zegt Gerard. “En natuurlijk is een observatie ook geen alledaagse bezigheid”.

De 0-meting heeft veel bruikbare inzichten en handvatten voor het team opgeleverd voor verdere trainings- en coachingsdoeleinden. Naast zelfinzicht, levert het ook veel verbeterpunten op voor facilitaire en proces gerelateerde zaken en gesprekstechnieken.

“Genoeg munitie om verbeteringen door te voeren in het belang van de eigen organisatie en natuurlijk de klant. Want daar doen we het tenslotte voor!” aldus een grijnzende Gerard.