De tekorten aan personeel manifesteren zich ook bij overheids- en non-profitinstellingen. Dus dat wordt zoeken naar voldoende en competent personeel. Maar wat voor medewerkers zoeken we eigenlijk bijvoorbeeld voor het KCC met het oog op de uitdagingen die op de korte en langere termijn op het bordje liggen? Daarbij gaat het niet alleen om de werving, maar ook op het behoud van goede talentvolle medewerkers. Er wordt immers aan alle kanten aan personeel getrokken.

De impact van ontwikkelingen in de dienstverlening op de huidige en toekomstige medewerkers en de organisatie is groot. Zo is de doorontwikkeling naar selfservice van de burger een belangrijk punt maar denk ook aan de overgang naar omnichannel dienstverlening, digitalisering en de inzet van andere communicatiekanalen zoals live chat, whatsapp en chatbots. De 1e en 2e lijns dienstverlening ziet er tegen deze achtergrond ongetwijfeld over pakweg 5 jaar anders uit en we weten nog niet exact over welke competenties medewerkers dan moeten beschikken. Daarom is een mooi uitgangspunt voor personeelsbeleid duurzame inzetbaarheid: de mensen die je nu aanneemt bied je een leuke en interessante job die verder gaat dan het beantwoorden van klantvragen op basis van een productcatalogus en het doorverbinden van de klant als die onvoldoende soelaas biedt. Wat is naar onze mening belangrijk:

 • Analyse van het huidig personeelsbestand: wie kan aanhaken bij de ontwikkelingen, wie kan daarvoor geschikt gemaakt worden en voor welke mensen moeten we een alternatief bedenken?
 • Prop de (nieuwe) medewerker niet in het huidige functieprofiel maar maak het met het oog op de toekomst veel flexibeler, uitdagender met veel mogelijkheden tot ontwikkeling en groei zodat ze kunnen meedenken en meebouwen aan de dienstverlening.
 • Bepaal het noodzakelijke functie- en opleidingsniveau aan de hand van huidige en toekomstige werkprocessen (zie verder: Quick Scan en Ontwikkelscenario).
 • Zoek medewerkers die in zichzelf willen investeren en ontdek en benut de unieke talenten.
 • Verbeter je wervings- en sollicitatieproces, maak de afdeling Personeelszaken deelgenoot van de ontwikkelingen en de daarop geënte personeelsbehoeften.
 • Laat HR terugkomen in de bedrijfsvoering: hoe je omgaat met je mensen is net zo belangrijk als hoe je omgaat met je klanten, geef ze veel aandacht (coaching)

Richard Branson: ‘Train people well enough, so they can leave. Treat them well enough, so they don’t want to.’

Novostar is klaar voor de toekomst. Wat hebben wij te bieden om je te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de 1e en 2e lijns dienstverlening:

 • Trainingen, cursussen en coaching voor leiding van de afdeling dienstverlening, projectleiders en medewerkers KCC die worden ingericht op basis van het dienstverleningsconcept voor de komende 5 jaar.
 • e-Assessments: competentie-onderzoeken, intelligentie tests, vermogen om met veranderingen om te gaan (Learning Agility), 360graden feedback, etc.
 • Quick Scan dienstverlening: we steken de peilstok in de organisatie en geven een betrouwbare indicatie van de kwaliteit van de huidige dienstverlening, beleid, medewerkers, proces, cultuur, etc. Op basis daarvan bieden we heldere en vooral praktische verbeteracties.
 • Ontwikkelscenario 5 jaar: we schetsen een beeld van de ontwikkelingen in de overheidsdienstverlening met praktische en haalbare keuzes en een goede indicatie van wat er voor de fasegewijze realisatie nodig is.
 • Quick Scan en het Ontwikkelscenario maken het dienstverleningsconcept concreet en bieden de onderbouwing van je budgetvraag voor de investeringen in tijd, geld, energie en medewerkers.

Hoe kunnen wij jou helpen? Laat het ons weten!
Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085- 78 23 775.