In onze vorige nieuwsbrief (April ’18) kon je lezen dat werkorganisatie De BUCH (fusie van 4 gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in de provincie Noord-Holland) een volledig nieuw state-of-the-art KCC heeft geopend begin dit jaar. Ook is er een supervisor aangesteld die zorg draagt voor de dagelijkse planning, kwaliteit van medewerkers, het opzetten van een kennisbank, etc.

Om haar kennis en coachingsvaardigheden nog verder aan te scherpen, is ze momenteel ook bezig met de praktijkopleiding Supervisor KCC bij Novostar. Dankzij deze opleiding kan zij met de verkregen handvatten direct aan de slag met de kwaliteitsverbetering binnen het KCC-team van de BUCH.

Sinds de oprichting van het KCC worden alle inkomende telefoontjes geregistreerd door de medewerkers. Door adequate analyse van deze gegevens, bleek al gauw dat 20% van alle inkomende vragen betrekking hebben op werk, inkomen en zorg van het domein Samenleven. Echter door het gebrek aan specialistische kennis en gebrek aan toegang tot de benodigde backoffice-applicaties, is er gekozen om een apart KCC-team Samenleven op te richten en op te leiden. Via een handige routering komen inwoners met vragen voor dit domein rechtstreeks bij een dedicated medewerker terecht die zorgdraagt voor inhoudelijke beantwoording en afhandeling van de klantvraag. Dit zorgt voor een sterke toename in de klanttevredenheid.

Daarnaast is onze projectleider Youri Vos bezig om de dienstverlening van de BUCH 24/7 bereikbaar te maken voor inwoners en ondernemers. Hoe? Dat lees je in onze volgende nieuwsbrief.