Ook al houdt gemeente Haaren op te bestaan vanwege een herindeling, toch willen ze blijven investeren in hun medewerkers én in de kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners en ondernemers. Marion Denissen, afdelingshoofd Gemeentewinkel, vertelt over de positieve interne veranderingen, die plaats vonden mede door de inzet van Novostar.

Wat was de aanleiding om onze hulp in te roepen?

Het telefonie team KCC gaf zelf aan dat ze graag ‘opgefrist’ wilden worden qua vaardigheden, technieken en kennis. Want de basis was er wel, inclusief gemaakte afspraken en telefoonetiquettes, maar er was opfrissing nodig. Ook nieuwe inzichten met elkaar delen was een belangrijk onderwerp. Marion Denissen, Afdelingshoofd van de gemeentewinkel vertelt: “Novostar heeft 2 trainingen aan het team gegeven: De groepstraining KCC Gesprekstechnieken, uniformiteit en vraagverheldering en de groepstraining Assertiviteit, regie en professionele communicatie in het KCC. Na die trainingen zijn alle medewerkers door de trainer ook één op één gecoacht. Door dit trainingstraject werd alle kennis weer opgefrist en hebben de huidige medewerkers ook vooruitzichten op een toekomst na gemeente Haaren.”

Hoe ben je bij Novostar uitgekomen?

Op die vraag antwoord Marion: “Ik heb zelf bij Novostar de 10-daagse praktijkopleiding Manager KCC gevolgd in 2014. Tijdens die opleiding merkte ik dat Novostar echt met twee benen op de grond staat. Ze werken in het vak dienstverlening bij gemeenten en andere non-profit organisaties, spreken de taal van de medewerkers én hebben een goede visie hoe de dienstverlening zich ontwikkelt.”

Wat zijn je ervaringen met Novostar?

Daar kan Marion duidelijk over zijn: “Bij Novostar weten ze alles over wat er op de werkvloer gebeurt. Ze gaan mee in de veranderingen en weten wat de ontwikkelingen zijn waar je rekening mee moet houden in de toekomst. Door de combinatie van de trainingen en de coaching-on-the-job werden bij het hele team de puntjes op de i gezet. Er kwam bewustwording bij de mensen over wat al erg goed ging en waar er nog verbeterpunten waren.”

Wat heeft het je daadwerkelijk opgeleverd en ben je tevreden?

Marion vertelt enthousiast: “Nou er zit echt weer spirit in het team! Ook al werken we met verschillende inhuurkrachten, er werden weer afspraken met elkaar gemaakt. Dus ondanks de situatie heeft de trainer het team weer houvast en energie gegeven. Dus we zijn erg tevreden Novostar, ze weten echt van de hoed en de rand.”

Heb je nog tips of aanbevelingen voor andere gemeenten?

Naar mijn mening is het belangrijk om de trainingen en de coaching voor het KCC team te blijven herhalen. Zeker om de twee jaar, zo blijft het team op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en kun je puntjes weer op de i zetten”, aldus Marion Denissen.