Uit de vele gesprekken die wij het afgelopen jaar hebben gevoerd met (vertegenwoordiging van) KCC’s, blijkt dat de bereikbaarheid van afdelingen en individuele medewerkers helaas verder achteruit is gegaan. Het aandeel terugbelnotities of liever gezegd terugbelbeloftes, is vaak sterk toegenomen. Ook zijn er meerdere disciplines binnen gemeenten, waterschappen en zorginstellingen het afgelopen jaar overspoeld met (hulp)vragen, e-mails en online berichten. Voor veel klanten betekent dit lang wachten op antwoord of soms kwam er zelfs helemaal geen reactie. Een aantal KCC’s werd zelfs tijdelijk gesloten wegens lange wachttijden in combinatie met hoger verzuim en daardoor lagere bezetting.

Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen, zet werkend Nederland steeds weer een klein stapje naar het oude (of nieuwe?) normaal. Het verplichte thuiswerken heeft veel impact gehad op de dienstverlening. Waar collega’s elkaar eerst nog veel konden zien en (aan)spreken, was het nu toch veel alleen overleven aan de keukentafel of op de zolderkamer. Een stuk ‘sociale controle’ was verdwenen.
De afgelopen tijd krijgen wij dan ook veel vragen van organisaties die benieuwd zijn hoe de dienstverlening er op dit moment voor staat en hoe zij zich beter of anders kunnen wapenen richting de toekomst en het realiseren van de uitgangspunten in de dienstverleningsvisies en -concepten.

Wij hebben daarom een QuickScan Dienstverlening ontwikkeld die als het ware een foto maakt van de huidige situatie en hiaten in beeld brengt m.b.t. de kwaliteit van medewerkers, informatievoorziening, proces, communicatie en cultuur. In de QuickScan Dienstverlening blijft het niet alleen bij constateringen, maar we helpen ook gericht met het doen van aanbevelingen, verbetervoorstellen en leveren de bouwstenen voor een succesvolle aanpak. Ook kunnen we daarna begeleiding bieden bij de implementatie, waarbij wij meestal als kwartiermaker, projectleider of adviseur worden ingezet.

Meer weten over onze QuickScan Dienstverlening?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085- 78 23 775.